Osiek informacje oraz zabytki 0

Osiek to miasto położone w wej części Niecki Połanieckiej o które najstarsze wzmianki pochodzą z XI w. z czasów panowania Bolesława Chrobrego. Korzystne położenie na tle handlowym z Krakowa do Sandomierza. Lublina i dalej, na Litwę, zadecydował o rozwoju miejscowości oraz otrzymanni przoz Osiek praw miejskich w 1430 z.

Kożuchów – Odwiedź nas 0

Miasto położone jest na stokach malowniczych zalesionych Wzgórz Dałkowskich. Jego losy splecione były z dziejami księstwa głogowskiego i panujących tu Piastów, którym miasto zawdzięczało swą świetność. Przejście pod panowanie Habsburgów w 1526 r. spowodowało upadek gospodarczy Kożuchowa. W mieście dobrze zachowała się średniowieczna sieć ulic w niezmienionym stanie niemal

Ostróda – Wspaniałe miejsce na Ziemi . 0

W Ostródzie zaczyna się szlak żeglarski do Elbląga prowadzący przez kilku jezior i Kanał Ostródzko-Elbląski. Wokót miasta rozciąga się Puszcza Ostródzka, w której rośnie sosna mazurska charakterystyczna dla Mazur. Historia miejscowości sięga X111 w., kiedy na miejscu pruskiego grodziska Krzyżacy wznieśli strażnicę. Osada, która się przy niej rozwinęła, otrzymała

Silne krwotoki z ran 0

Gdy krew tryska z rany pod ciśnieniem lub krwotok trwa dłużej niż pięć minut, staraj się powstrzymać upływ krwi na tyle, aby mogła ona skrzepnąć. PIERWSZA POMOC + Jeżeli u dziecka wystąpił obfity, gwałtowny krwotok, przewieź je do szpitala zaraz po udzieleniu pierwszej pomocy. Co MOŻESZ ZROBIĆ SAMA?  

Zakażenie jamy ustnej 0

Dziecko, u którego wystąpiła infekcja jamy ustnej, ma silnie podrażnioną błonę śluzową w jamie ustnej i dlatego odczuwa ból przy jedzeniu. U niemowląt najczęściej występują pleśniawki (patrz poniżej). Dzieci powyżej roku mają skłonności do opryszczki, która przeważnie pojawia się wokół warg (patrz str. 230), ale zdarza się również w

Pierwszy pies: podstawowe zasady zapobiegania chorobom 0

Pies nie potrafi powiedzieć co i gdzie go boli. Dlatego też obserwacja zwierzęcia i zwrócenie uwagi na zmiany w jego zachowaniu i wyglądzie należą do obowiązków opiekującej się nim osoby. Prawie wszystkim chorobom towarzyszy apatia, a więc brak radości, chęci do zabaw i spacerów i brak apetytu. Nie zwlekajmy

Żagań – sprawdź nasze zabytkowe miejsca 0

To miejscowość godna zobaczenia ze względu na bogate dziedzictwo kultury i historii. W Żaganiu są trzy obiekty rangi europejskiej: pałac Wallensteina, klasztor Augustianów, obóz jeniecki Stalag Luft 3. W XIX wieku w żagańskim pałacu gościli wielcy ludzie kultury europejskiej: Stendhal Franciszek Liszt, Józef Grass i. Dzisiaj w książęcym pałacu

Badania nad psychiką mężczyzn 0

Duży wpływ na ukształtowanie się współczesnej postaci badań nad mężczyzną miały dwie prace Herba Goldberga opublikowane w drugiej połowie lat 70. – The Hazards of Being Małe (1976) i The New Małe (1979). Stanowią one ważne punkty w programach studiów nad mężczyznami prowadzonych na amerykańskich uniwersytetach (Pospiszyl, 1998). Obie

Oleśnica – pełnia zabytków 0

To malowniczo położone miasto nad rzeką Oleśnicą było siedziba książąt oleśnickich do XIX w. Największym miejscowym zabytkiem jest zamek. Około 1320 w. z inicjatywy Konrada I wzniesiono murowaną siedzibę władcy księstwa oleśnickiego. Powstały dwa budynki i wieża otoczone fosą i murami. Zamek połączono z fortyfikacjami miejskimi. Okres świetności przypada

Normy roli męskiej w społeczeństwie 0

W 1976 roku dwoje naukowców, Deborah S. David i Robert Brannon, opublikowało w postaci popularnych sloganów cztery imperatywy męskości. Pierwszy nakaz to „nie być zniewieściałym” (no sissy stuff). Choć wiadomo, że mężczyźni mają potrzeby emocjonalne podobne do kobiet, stereotyp męskości nakazuje im nieokazywanie żadnych kobiecych zachowań. Po drugie –